Reklamacije

REKLAMACIJE
Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, 35400, Nova Gradiškab ili nas kontaktirajte na broj telefona: 035/365-801.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:
• Na adresu:  Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, 35400, Nova Gradiška
• Na e-mail adresu:  narudzbe@grid.hr
• Na fax broj: 035/365-801

ili podnijeti u poslovni prostor na adresi Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, 35400, Nova Gradiška. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.