O nama

Vlasnici
Ivica Marjanović, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
 • Više detalja:
 • 30 -Proizvodnja uredskih strojeva i računala
 • 31.62 -Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
 • 32 -Proizv. RTV i komunikacijskih apar. i opreme
 • 45.31 -Elektroinstalacijski radovi
 • 50 -Trgovina mot. vozilima
 • popravak mot. vozila
 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 • 51 -Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • , osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • 52 -Trg. na malo
 • popravak predmeta za kućanstvo
 • osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • 60.23 -Ostali prijevoz putnika cestom
 • 60.24 -Prijevoz robe (tereta) cestom
 • 63.12 -Skladištenje robe
 • 63.21 -Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • 71.1 -Iznajmljivanje automobila
 • 71.33 -Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala
 • (kompjutore)
 • 71.34 -Iznajmljivanje ost. strojeva i opreme, d. n.
 • 72 -Računalne i srodne aktivnosti
 • 73 -Istraživanje i razvoj
 • 74 -Ostale poslovne djelatnosti
 • 80.42 -Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n.
 • * -Proizvodnja energije
 • * -Proizvodnja električne energije
 • * -Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • * -Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • * -Poslovi održavanja javnih cesta
 • * -Premještanje vozila
 • * -Ostale poštanske usluge
 • * -Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * -Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • * -Usluge s posebnom tarifom
 • * -Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • * -Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • * -Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • * -Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • * -Usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • * -Usluge informacijskog društva
 • * -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Održavanje nerazvrstanih cesta
 • * -Javna rasvjeta
 • * -Eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
 • * -Stručni poslovi zaštite okoliša
 • * -Gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • * -Stručni poslovi zaštite od buke
 • * -Djelatnost druge obrade otpada
 • * -Djelatnost oporabe otpada
 • * -Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • * -Djelatnost sakupljanja otpada
 • * -Djelatnost trgovanja otpadom
 • * -Gospodarenje otpadom
 • * -Poljoprivredna djelatnost
 • * -Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • * -Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino ( osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa )
 • * -Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • * -Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • * -Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • * -Promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • * -Promet duhana
 • * -Gospodarenje ribama slatkih ( kopnenih ) voda
 • * -Gospodarenje šumama
 • * -Promet medicinskih proizvoda na malo
 • * -Djelatnost proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Pružanje usluga u trgovini
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti