Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55. Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje preko internet trgovine WWW.GRID.HR. Prodavatelj je tvrtka Grid d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 20, Nova Gradiška, 35400.Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.Sve cijene iskazane su u Eurima i uključuju PDV. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike artikala u potpunosti točni. Ukoliko je cijena navedena na web stranici neispravna, uslijed pogreške ili previda, zadržavamo pravo na izmjenu, a Grid d.o.o. će Vas obavijestiti o promjenjenom i ispravnoj cijeni, te Vam dati mogućnost da otkažete ili potvrdite narudžbu.Narudžba i sklapanje ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: kreditnom ili debitnom karticom za koju Grid d.o.o. ima sklopljen ugovor o prihvaćanju, leanpayom, kriptovalutama, e-bankingom, općom uplatom ili pouzećem.Narudžba se smatra zaprimljenom:

u slučaju plaćanja kreditnom karticom - u trenutku kada Grid d.o.o. dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe u slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom - u trenutku kada Grid d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu.U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, Grid d.o.o. će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen samo kada Vam pošaljemo posebnu potvrdu narudžbe ili Vam isporučimo robu.Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Grid d.o.o. će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv.Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, Grid d.o.o. isporučuje u najkraćemu mogućem roku.Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opća uplata, Grid d.o.o. se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu do kraja radnog dana. Nakon isteka roka od primitka narudžbe, Grid d.o.o. ne jamči raspoloživost proizvoda.Pravo na raskid ugovora

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Grid d.o.o. d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Grid d.o.o. d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Grid d.o.o. d.o.o. web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Grid d.o.o. d.o.o. na jedan od slijedećih načina: · odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Grid d.o.o. d.o.o. webshopa, · odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Grid d.o.o. d.o.o. webshopa, · odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 035/365-801 telefonske linije.a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Grid d.o.o. d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Grid d.o.o. d.o.o i korisnika kao kupca.e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, - ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, - ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, - ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te - ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Grid d.o.o. d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Grid d.o.o. d.o.o., Jablanska 19, 10000 Zagreb), telefaksom na 01/331-081 ili elektroničkom poštom na info@grid.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Grid d.o.o. d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Grid d.o.o. d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Grid d.o.o. d.o.o., Jablanska 19, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Grid d.o.o. d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01-7787-044 ili se javi na info@futura-it.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Grid d.o.o. d.o.o. i iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Grid d.o.o. d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.h) U slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.i) Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.Izjava o sigurnosti

WSPay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WSPay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).Naplata/autorizacija

Sva će plaćanja biti izvršena u EUR (Eurima). U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.REKLAMACIJEPogledajte ovdje
Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima temelje se na dostupnim podacima proizvođača. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na stranici, Grid d.o.o. zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvođač i Grid d.o.o. ne snose odgovornost, pravnu ili inu, za moguće pogrešne informacije i posljedice njihove interpretacije.Raspoloživost proizvoda

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda.Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u Eurima. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

All payments will be effected in Croatian currency. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.IZMJENE

Grid d.o.o. d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.